Har du talt med dine medarbejdere i dag?

Sommerferien er ved at være slut for de fleste, og vi er ved at vende tilbage til hverdagen på arbejde igen. Som leder gælder det om, at få organisationen op i omdrejninger igen – og helst så hurtigt som muligt. En god måde at komme i gang på er have fokus på medarbejderne.
Alt for mange ledere glemmer i den travle hverdag, at medarbejderne er organisationens vigtigste aktiv. Det kan bogstaveligt talt – godt betale sig at investere tid i sine medarbejdere som andet og mere end blot CPR-numre på en række lønsedler.
Opmærksomhed er altid et godt udgangspunkt. Som leder skal man interessere sig for sine medarbejdere. Hvem er de, hvad gør dem glade, hvad udfordre dem, hvad laver de, når de ikke er på arbejde osv. Og det er ikke det samme som, at man skal være venner med sine medarbejdere.
Men det daglige samspil har en stor betydning for trivslen, arbejdsglæden og resultaterne.
At have gode relationer til medarbejderne er blandt andet en forudsætning for at medarbejderne har tillid til og respekt for lederen. Tillid går imidlertid ikke kun en vej. Tillid handler ikke kun om, at medarbejderne har tillid til lederen, det handler også om, at lederen har tillid til, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. En leder skal turde og være villig til at afgive noget magt til medarbejderne, og medarbejderne skal også turde tage ansvar for, at opgaverne løses. En tillidsfuld relation kræver, at både leder og medarbejder har respekt for hinanden og giver ægte og ærlig feedback – både omkring de gode resultater, der opnås og også omkring de fejl, der bliver begået, så man kan lære af dem, og undgå dem i fremtiden. 

En god relation tager tid at opbygge, og dialog er vejen frem. Spørg til medarbejdernes arbejde og dagligdag. Giv til at drøfte problemstillinger, når medarbejderne har behov for at fortælle om de daglige udfordringer. Det er vigtigt, at lederen selv bidrager til dialogen ved at involvere/orientere medarbejderne om, hvilke opgaver han/hun arbejder med for øjeblikket.
Smalltalk spiller en vigtig rolle her. Som leder skal man anerkende brugen af smalltalk som en del at hverdagskommunikationen. Måden man kommunikerer på, er imidlertid vigtig. Ofte taler ledere managementsprog, dels fordi det er det, de har lært på deres uddannelser og kurser, og dels fordi de tror, at det er med til at fastholde deres position, som leder. Intet er mere forkert. En leder skal kommunikere med medarbejderne i deres eget sprog – også når det gælder udmeldinger om ledelse og strategi. Det kan sagtens lade sig gøre.

Smalltalk kan godt være fagligt - det er måden, det bliver gjort på. Som leder kan man jo selv være med til at bestemme, hvad der skal tales om. Og hvem siger, at man ikke kan smalltalke om arbejde?

Spørg altid til en medarbejder, der har deltaget i kursus, uddannelse eller seminar, hvordan det er gået, og om der er særlige temaer, som kan have interesse for virksomheden eller kollegerne. På den måde fremmer man som leder også videndelingen i organisationen.
Vi har både privat og på arbejde mest tillid til og kommunikerer sandsynligvis bedst med folk vi kender. Det samme gælder, når vi har brug hjælp. Hvis lederne gerne vil have, at medarbejderne kommer, når de er i tvivl om en opgave eller der er sket en fejl, så gælder det om, at have opbygget en god relation, hvor det er okay at være ærlig. Hvis man som leder deler sin tvivl, er der jo også mulighed for at medarbejderne kan hjælpe lederen. Det samme gælder fejltagelser. Der er ikke noget værre, end når en leder skjuler sine fejl. Hvis lederen ikke deler sine fejltagelser vil medarbejderne også dække over deres fejl, hvilket kan koste virksomheden mange penge. 
Mange undersøgelser viser, at gode relationer fremmer engagementet, motivationen, innovationen og viljen til at skabe resultater. Og det kan ses på bundlinjen.
”Har du talt med dine medarbejdere i dag?” er derfor et spørgsmål, som man som leder bør stille sig selv mindst en gang om dagen.

Og hvad er bedre end at starte på en frisk efter sommerferien!