Hvad gør dig attraktiv?

Hvad er det, der gør dig attraktiv? Det spørgsmål fik jeg stillet af en coach. Glem alt om udseende og vindende væsen. Det var ikke den vej, vi skulle. Hun mente, at jeg som nystartet konsulent skulle overveje, hvad der gør mig attraktiv i mine potentielle kunders øjne.

Jeg gik straks i gang med at tænke kompetencer. Jeg er passioneret omkring mit arbejde, jeg tænker strategisk, er målrettet og resultatskabende, har empati osv. Alt sammen noget, der er med til at gøre mig attraktiv i mine kunders øjne. Alligevel føltes det ikke rigtigt, og en tanke blev ved med at dukke op. Det, der gør mig mest attraktiv i andre menneskers øjne, uanset om det er potentielle kunder, tidligere medarbejdere eller kollegaer, familie og venner er, at jeg er mig selv. Det er måske lidt nemt og kækt at påstå, at det er det, der gør mig attraktiv, og jeg havde også selv lidt svært ved at sige det højt. Det skulle jo nødig lyde for selvoptaget.

Referencer. Jeg tænkte, at jeg ville undersøge min formodning, og rettede henvendelse til nogle af mine tidligere medarbejdere, chefkollegaer og samarbejdsparter og spurgte, hvad der karakteriserede mig og den måde, jeg havde været leder på. Der kom en masse forskellige udsagn, men samstemmende svarede de, at jeg altid var mig selv. Det gjorde mig troværdig, og det virkede som om, at jeg havde sjælen med.

En selvfølge?
Jamen, sådan er det vel for de fleste, at de er sig selv. Måske og måske ikke. Jeg har gennem årene mødt mange mennesker, der har forsøgt at være en anden end den, de egentlig er. De påtager sig en rolle, som de tror, lever op til det omverdenen eller de selv forventer af dem. Når en person påtager sig en rolle, der ikke stemmer overens med den, man virkelig er, giver det ”støj”. Man bliver utilpas af at være sammen med et menneske, der ikke virker ægte. Man ved ikke helt, hvor man har personen henne. Og som menneske bliver man drænet både fysisk og psykisk af hele tiden at skulle foregive, at være en anden end den man i virkeligheden er.Vær autentisk.
At være sig selv betyder, at man tør vise både sine gode og dårlige sider. Ved at vise, hvem jeg er, investerer jeg en stor del af min personlighed i mit arbejde. Ved f.eks. at vise, at jeg ikke altid er skråsikker, men at jeg ind i mellem er på gyngende grund, bliver jeg sårbar. Ved at vise mit autentiske jeg, risikerer jeg, at der er nogen, der ikke kan lide, hvad de ser og derfor vælger det, de har set, fra. På den anden side ved omverdenen, hvad de får. Og det er de færreste, der efterspørger noget, de ikke ved, hvad er.

Jeg tror derfor, at det er en forudsætning for at være at attraktiv, at man er autentisk altså at man som udgangspunkt er sig selv i de forskellige situationer, man er i. Det gælder både fagligt og privat, nu når jeg kommer til at tænke over det.

Som leder er det ekstrem vigtigt, at være sig selv. Teamwork, projektgrupper, netværk mv. er en del af den moderne organisation, og det oprindelige hierarki sættes mere og mere ud af spil. Som leder kan ikke længere skjule sig bag lederrollen. Det kræver, at man ser på sig selv på en helt anden måde. Som leder er det nødvendigt at investere mere af sig selv i rollen. Lederen er i højere grad synlig som menneske, og må derfor bruge sin personlighed, som en naturlig del af lederrollen. At bruge sin personlighed betyder imidlertid ikke, at man skal dele sit privatliv med medarbejderne. Det er vigtigt, at kunne skelne mellem de to ting. Personlighed er et begreb, der dækker alle former for adfærd hos et individ, og ofte defineres som et sæt af karakteristika, som gør os unikke. Når man leder bruger sin personlighed, giver man omgivelserne mulighed for at se mennesket bag lederen. Det er desuden vigtigt, at man som leder synligt kommunikerer det menneske- og medarbejdersyn, man baserer sin ledelse på. At tydeliggøre de forventninger, som nuværende og nye medarbejdere kan have til lederen og som lederen har til dem. Så er man autentisk og troværdig som leder.