Ledere skal bruge deres personlighed!

En kommentar i Jyllandsposten fra den 24. August 2011 har overskriften: LEDERE ER OGSÅ MENNESKER. I kommentaren fremgår det, at mange anser topledere som værende i stand til at løse alle problemer uden et gran af tvivl. Det fremgår endvidere, at vores politikere og erhvervsledere skal leve op til idealet om the Rational Economic Man.  For at vi "kan have tillid til dem", skal de have svar på alt.” Kommentaren slutter af med at konkludere, at ledere er også en slags mennesker, og at det er på høje tid, at vi erkender det.

Det er jeg ikke uenig i – altså at ledere også er mennesker, men det kræver, at lederene selv stiger ned fra den piedestal, hvorfra fortidens patriarkalske overhoveder regerede og erkender, at de ikke pr. definition har løsningen på alt.

De stadigt fladere organisationsstrukturer er med til at redefinere lederrollen. Teamwork, projektgrupper og netværk er en del af den moderne organisation, og det oprindelige hierarki sættes mere og mere ud af spil. Som leder kan man ikke længere skjule sig bag lederrollen.

En leder skal være villig til at afgive noget magt til medarbejderne, og medarbejderne skal turde tage ansvar for, at opgaverne løses. Der skal opbygges en tillidsfuld relation, og det kræver, at både leder og medarbejder har respekt for hinanden og giver ærlig feedback – både omkring de gode resultater, der opnås og også omkring de fejl, der bliver begået. Der er ikke noget værre, end når en leder skjuler sine fejl. Når man begår en fejl lærer man noget nyt, og hvorfor ikke dele det. For det første undgår man at andre begår samme fejltagelse, og dels viser lederen, at det er ok at begå fejl. Vi skal bare lære af vores fejltagelser. Hvis lederen ikke deler sine fejltagelser vil medarbejderne også dække over deres fejl, hvilket kan koste virksomheden mange penge. Det samme gælder tvivlen. Hvis man som leder deler sin tvivl, er der mulighed for at medarbejderne kan hjælpe lederen over sin tvivl, og samtidig viser lederen, at han ikke har svar på alt.

Som moderne leder er det derfor nødvendigt at investere mere af sig selv i lederrollen. Lederen er i højere grad synlig som menneske, og han eller hun må derfor bruge sin personlighed som en naturlig del af lederrolle. At bruge sin personlighed betyder imidlertid ikke, at man skal dele sit privatliv med medarbejderne. Det er vigtigt at kunne skelne mellem de to ting. Personlighed er et begreb, der dækker alle former for adfærd hos et individ, og ofte defineres den som et sæt af karakteristika, som gør os unikke.

Når man leder bruger sin personlighed, giver man omgivelserne mulighed for at se mennesket bag lederen, og så er det muligt, at vise, at man som leder også er en slags menneske og ikke the Rational Economic Man.